Internet explorer – odstranění orámování obrázkového odkazu

Pokud chcete kompletně odstranit v Internet Exploreru orámování obrázků, které jsou odkazy, použijte následující CSS kód.

a img {
  border-width: 0px;
}
Rubriky: CSS | 2 komentáře

Export do CSV a diakritka – PHP a UTF-8

Při tvorbě CSV s českým textem, se určitě setkáte s problémem kódování jednotlivých znaků. Ač je výstup v UTF-8 v pořádku, Microsoft Excel špatně zobrazuje jednotlivé znaky. Řešení je
jednoduché a jmenuje se BOM. Na začátek souboru stačí přidat BOM znaky, které signalizují, že je soubor ve znakové sadě UTF-8.

Řešení:

$document = chr(0xEF) . chr(0xBB) . chr(0xBF) . $csvContent;

Proměnná csvContent obsahuje obsah CSV dokumentu. V proměnné document je připraven obsah CSV souboru, který stačí vypsat do souboru.

Rubriky: PHP | Napsat komentář

Podmínka, zda řetězec obsahuje druhý řetězec

V tomto příspěvku uvedu jednoduchý příkaz (podmínku) jak v PHP ověřit, zda jeden řetězec (string) obsahuje jiný řetězec. Bohužel v PHP není funkce contains a musíme si jí vytvořit sami.

1. Testování, zda řetězec obsahuje podřetězec.

if (strpos($retezec,$hledany_vyraz) !== false) {
  echo 'Retezec nalezen';
}

2. Podmínka, zda řetězec neobsahuje daný podřetězec.

if (strpos($retezec,$hledany_vyraz) === false) {
  echo 'Retezec nenalezen';
}

3. Komplexní test na obsah podřetězce v řetězci

if (strpos($retezec,$hledany_vyraz) === false) {
  echo 'Retezec nenalezen';
} else {
  echo 'Retezec nalezen';
}

Jak to funguje?

StrPos vrací pozici hledaného textu v řetězci. Pokud řetězec text neobsahuje, vrací false. Jelikož může být podřetězec hned na prvním místě, je nutné použít místo == operátor === (respektive !==).

Důležité upozornění! Nepoužívejte pro testování příkazy strstr ani ereg! Oba příkazy jsou zbytečně výpočetně i paměťově náročné.

Rubriky: PHP | Napsat komentář

URL Aktuální stránky

Často je potřeba v PHP zjistit, jaká je URL adresa aktuálně zobrazené stránky. V případě, že používáte pouze protokol HTTP a nepoužíváte jiné číslo portu než 80, stačí použít následující kód:

$pageURL = "http://".$_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];

V případě, že používáte HTTPS nebo čísla portů, uvedu zde složitější skript:

$pageURL = 'http';
if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {
   $pageURL .= "s";
}
$pageURL .= "://";
if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
} else {
   $pageURL .= $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
}
Rubriky: PHP | Napsat komentář

Debugování JavaScript

Základem debugování jsou pomocné výpisy. Jak ale vypsat například objekt v JavaScriptu? Stačí napsat jednoduchý kód:

console.debug(promenna)

Obsah proměnné se zobrazí v konzoli.

Jak zobrazit konzoli ve Firefoxu?

 1. Nainstalovat rozšíření firebug
 2. Kliknout pravým tlačítkem kamkoliv na stránku
 3. Vybrat „zkoumat prvek“

Jak zobrazit konzoli v Google Chrome?

 1. Kliknout pravým tlačítkem kamkoliv na stránku
 2. Vybrat „zkontrolovat prvek“
Rubriky: JavaScript | Napsat komentář

Absolutní pozicování – kde je pozice 0,0?

Existuje mnoho tutorialů o pozicování v CSS. Stručně řečeno jsou tři módy:

 • statický (static)
 • relativní (relative)
 • absolutní (absolute)

Ve statickém módu se prvek nepozicuje a je umístěn tam, kde by měl normálně být.

V relativním módu určujete pozici oproti nadřazenému prvku.

A jak je to v aboslutním módu? V absolutním módu se pozicuje od nejbližšího rodičovského tagu, který má nastavené pozicování na relative nebo absolute.

Zajímavý tutorial: http://www.barelyfitz.com/screencast/html-training/css/positioning/

Rubriky: CSS | Napsat komentář

Jak zavřít JFrame z kódu.

Metoda close() u JFrame bohužel neexistuje. Přesto lze formulář velice jednoduše zavřit.

jFrameInstance.setVisible(false);

nebo

jFrameInstace.dispose();

První popsaný způsob pouze zneviditelní formulář. Můžete s ním v budoucnu ještě pracovat. Druhý způsob formulář zneviditelní a uvolní všechny používané zdroje.

Rubriky: Java | Napsat komentář

Printf nic nevypíše

V tomto příspěvku poradím hlavně začátečníkům.

Potřebujete v programu vypsat nějaký ladící výpis a vypisuje se v nesprávnou dobu nebo se nevypisuje vůbec? Nezapomeňte vyprázdnit buffer, který na výstupu je. Na to stačí použít příkaz fflush().

Printf("Ladící výpis");
fflush(stdout);

Stdout je zkratka pro standardní výstup do konzole. Příkaz fflush lze použít i při práci se soubory. V tom případě je paremetrem proměnná typu FILE*.

Rubriky: C/C++ | Napsat komentář

Vyvolání vyjímky

Potřebujete vyvolat vyjímku? Stačí použít jednoduchý kód:

throw new SQLException();

nebo

throw new NullPointerException();
Rubriky: Java | Napsat komentář

Konverze BigDecimal na Integer

Velice jednoduché:

int myInt = myBigDecimal.intValue();
Rubriky: Java | Napsat komentář